ماژول سیسکو Module Cisco NM-2CE1T1-PRI
دسته بندی: ماژول

توضیحات محصول

ISDN terminal adapter Enclosure Type:Plug-in module Dimensions (WxDxH):18 cm x 18.3 cm x 3.9 cm Max Transfer Rate:2.048 Mbps ISDN Interface:ISDN PRI Protocols & Specifications:ITU V.54 Line Rate:T-1/E-1 Line Coding Format:AMI, B8ZS, HDB3 Digital Ports Qty:2Designed For:Cisco 2610XM, 2611XM, 2620XM, 2621XM, 2650XM, 2651XM, 2691, 2811, 2821, 2851, 3660, 3661, 3662, 3725, 3745, 3825, 3845

محصولات مرتبط

مشخصات فنی